Category Archives: aktuality

Priznanie k dani nehnuteľnosti do konca januára aj napriek zatvorenému úradu

Napriek tomu, že Mestský úrad v Martine je zatvorený (až na niektoré výnimky), povinnosť podať priznanie k dani nehnuteľnosti platí len do konca januára. Termín je zákonom daný, platí pre celé Slovensko a nie je v kompetencii mesta ho meniť, informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Všetci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť počas minulého roka, sú povinní si splniť zákonnú povinnosť.  Tlačivo […]

Pomohli sme nepočujúcemu starému pánovi

Nepočujúcemu klientovi zo Sklabine sme sprostredkovali nielen predaj domu, kúpu bytu, ale aj vyriešili prístupovú cestu. “Ste sa so mnou natrápili,” lúčil sa s nami úctivo pri odovzdávaní domu.  Bezdetný starší pán žil sám v dome na dedine, a na dom s gazdovstvom mu už sily nestačili. Výzva predať jeho dom v Sklabini a zadovážiť […]

Ak niekto „odchádza“ z listu vlastníctva, o zmenu údajov netreba žiadať

Pri zmene identifikačných údajov (napr. trvalý pobyt, zmena priezviska) sú obyvatelia povinní podať si na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v katastri (tlačivo si možno stiahnuť na: https://www.minv.sk/?ziadosti-14), aby na príslušných listoch vlastníctva boli aktuálne a platné údaje. Väčšina obyvateľov na to pozabudne a rieši to až pri predaji nehnuteľnosti, keď sa údaje […]

Ako ovplyvní smrť prevod vlastníckych práv

Keďže prevod vlastníckych práv nehnuteľností trvá nejaký čas od podpisu zmluvy až po povolenie vkladu a zapísanie nového vlastníka na liste vlastníctva (zákonná lehota je tridsať dní), môžu počas tohto obdobia nastať neočakávané udalosti. Jedným z nich je smrť. „Ak zomrie prevodca pred povolením vkladu práva do katastra nehnuteľnosti, patria tieto nehnuteľnosti do dedičstva po poručiteľovi. Ak zomrie […]

V návrhoch na vklad najčastejšie chýbali štátna príslušnosť a podiely v zlomkoch

Od októbra minulého roku je v platnosti novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou pribudlo viac práce katastrálnym odborom okresných úradov, najmä prvé […]

Vklady na martinskom katastri trvajú 60 až 90 dní, zlepšenie očakávajú až budúci rok

Na katastrálnom odbore Okresného úradu v Martine trvajú katastrálne konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností šesťdesiat až deväťdesiat dní namiesto zákonnej lehoty tridsať dní. Aktuálne evidujú približne päťsto nevybavených podaní po lehote. Dôvodom je nedostatočná kapacita vkladárov – zamestnancov s osobitnou odbornou spôsobilosťou rozhodovať o návrhoch na vklad.   Aktuálne pracujú  tri vkladárky, pri plnom stave by mali […]

O úver zo ŠFRB môžu mladomanželia požiadať na mestskom úrade od júla

O mladomanželskú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) budú môcť od prvého júla požiadať manželia najneskôr rok od uzatvorenia manželstva a ani jeden z nich nesmie presiahnuť vek 35 rokov. Hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič informoval Reality Simply, že žiadosti budú záujemcovia podávať na mestskom úrade, ktorý prislúcha k miestu stavby. „Ak by žiadatelia mali […]

Rómovia si našli pod stromčekom vlastný domček (vlastnými silami)

„Je to zvláštny pocit mať domov, keď sme ho predtým nikdy nepoznali,“ konštatuje Ingrid, ktorá sa po 42 rokoch túlania (presne toľko rokov má) nasťahuje pod vlastnú strechu. Maličký domček (podľa listu vlastníctva rekreačnú chatu) v Martine si kúpili po trištvrte roku hľadania vhodnej nehnuteľnosti a práce viacerých zainteresovaných. Matka s dospelým synom a šestnásťročnou dcérou sa po […]

Ako investovať do kúpy jednoizbového bytu (v Martine) bez väčšieho rizika

Asi to poznáte, najmä ak ste mladší, prípadne máte mladé pracujúce deti. Zarábajú toľko, že by z príjmu mohli uživiť skromne štvorčlennú rodinu, ale …..všetko minú. Tak, ako sa účet každý mesiac naplní, rovnako každý mesiac  objem zhorí do tla. Veľmi dobrý recept ako ušetriť a pritom mať viac-menej celý zárobok k dispozícii, je kúpa nehnuteľnosti s následným prenájmom. […]

Ako predať nehnuteľnosť bez platenia dane

Väčšina vlastníkov nehnuteľnosti vie, že výnimka dane z príjmu sa vzťahuje na príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku. Keďže predaj nehnuteľnosti nie je jednorazový proces, ale zvyčajne trvá niekoľko týždňov od podpisu rezervačných zmlúv až po rozhodnutie katastrálneho odboru príslušného okresného […]