Pomohli sme nepočujúcemu starému pánovi

Nepočujúcemu klientovi zo Sklabine sme sprostredkovali nielen predaj domu, kúpu bytu, ale aj vyriešili prístupovú cestu. “Ste sa so mnou natrápili,” lúčil sa s nami úctivo pri odovzdávaní domu. 

Bezdetný starší pán žil sám v dome na dedine, a na dom s gazdovstvom mu už sily nestačili. Výzva predať jeho dom v Sklabini a zadovážiť byt v Martine nebola len bežnou realitnou rutinou. Nielen neprimerané cenové nároky majiteľa (časom povolili), ale aj poloha domu nám sťažovali prácu. Priame susedstvo s družstvom mohlo vyhovovať len zanieteným gazdom, ale chýbajúca prístupová cesta spätila každého kupcu. Niektorí vlastníci parciel, cez ktoré sme mohli zriadiť právo prechodu, ani nevedeli, že im patria (realita v mnohých dedinách). Keď ku tomu prirátame hendikep majiteľa (navyše nevlastní mobilný telefón ani počítač), výsledok bola asi polstovka osobných návštev v Sklabini s rozmanitými zážitkami. Niekedy sme sa nedobúchali, aj keď sme starého pána videli cez okno (rád lúskal knihy za kuchynským stolom). Časom sme si aj na návštevy vytvorili systém a rozhovory vymenili za písanie otázok a odpovedí na papier. Problémy v predaji sme odstránili aj vďaka všetkým zainteresovaným, ktorých jednotlivé kroky koordinovala naša realitná kancelária (na základe exkluzívnej zmluvy s majiteľom domu). Okrem súkromného vlastníka susednej parcely nám vyšlo v ústrety Poľnohospodárske družstvo v Sklabini, ktoré povolilo zriadenie vecného bremena práva prechodu cez parcely družstva. Geodet vymeral  a vypracoval geometrický plán, znalec ocenil hodnotu vecného bremena, advokátska kancelária navrhla zmluvy a my sme problém prístupovej cesty dotiahli do konca. So zníženou cenou domu a zriadeným vecným bremenom práva prechodu si dom veľmi rýchlo rezervovala rodina, ktorá má blízky vzťah k záhrade aj k chovu. Nasledoval štandardný postup – úver kupujúcich a výber bytu pre starého pána. V treťom byte v poradí vyslovill “beriem” a garsónku na Severe začal majster rekonštruovať podľa jeho predstáv. Ostalo len doladiť termíny podpisovania zmlúv, bezpečného vyplácania, dokončenia rekonštrukcie bytu a presťahovania sa. To, že karty začali miešať opatrenia Covid 19, obchodný prípad ešte skomplikovalo. Zatvorené stavebniny, obmedzené hodiny v bankách, mesto Martin bez možnosti overiť podpis na úrade, či u notára. 

Nakoniec sa všetko podarilo. Bez ústretovosti starostky Sklabine, ochoty pracovníčky SLSP, správcu bytového domu (OSBD), našej partnerskej sťahovacej služby, spolupráce s VM reality a trpezlivosti našich klientov by sme sa nezaobišli. Zabezpečili sme prepis elektriny, vody v dome, správy aj káblovej televízie v byte. Za klienta sme vypísali všetky tlačivá, v ktorých kolonka emailovej adresy a telefónu zostala prázdna. Na rozdiel od väčšiny nevie kúpiť práčku online, v banke sa podpísať dotykovým perom, či ovládať čip na otvorenie vchodu (s radosťou sme mu vo všetkom pomohli). Ale jeho pozornosti neušlo, že pred bytovým domom je miesto, kde môže okopávať, a tak si medzi panely vzal aj motyku, či hrable. “Chcem aj ja prispieť,” komentoval. Snáď si privykne na nový život, bez zemiakov na poli, sliepok, a prežije v móde mešťana pokojnú jeseň života…. 

 

Božena Simonidesová