Vklady na martinskom katastri trvajú 60 až 90 dní, zlepšenie očakávajú až budúci rok

Na katastrálnom odbore Okresného úradu v Martine trvajú katastrálne konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností šesťdesiat až deväťdesiat dní namiesto zákonnej lehoty tridsať dní. Aktuálne evidujú približne päťsto nevybavených podaní po lehote. Dôvodom je nedostatočná kapacita vkladárov – zamestnancov s osobitnou odbornou spôsobilosťou rozhodovať o návrhoch na vklad.   Aktuálne pracujú  tri vkladárky, pri plnom stave by mali byť piati vkladári vrátane vedúcej oddelenia. Vlani rozhodli tri vkladárky o 6400 vkladoch kúpnych a iných zmlúv.  Momentálne za dve vkladárky na materskej dovolenke chýba adekvátna náhrada. Situácia by sa mala zlepšiť po ich nástupe budúci rok.

Nedostatok vkladárov  ovplyvňujú  aj vysoké nároky na túto prácu. Musia mať druhý stupeň vysokoškolského vzdelania- právo a absolvovať vkladárske skúšky. Ich obsahom je veľmi široká oblasť  zákonov s obsiahlou technickou časťou, ich prepojenia aj vzájomné súvislosti, málokto úspešne absolvuje skúšky  na prvý raz. Práca vkladárov je navyše náročnejšia ako pred rokmi, vklady sú zložitejšie, pribudla elektronická komunikácia. Je to zodpovedná práca často vykonávaná  aj v nadčasoch, bez adekvátneho ocenenia a pre súčasných právnikov je neatraktívna, preferujú advokáciu.

Božena Simonidesová

(v spolupráci s katastrálnym odborom Okresného úradu v Martine)