O úver zo ŠFRB môžu mladomanželia požiadať na mestskom úrade od júla

O mladomanželskú pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) budú môcť od prvého júla požiadať manželia najneskôr rok od uzatvorenia manželstva a ani jeden z nich nesmie presiahnuť vek 35 rokov. Hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič informoval Reality Simply, že žiadosti budú záujemcovia podávať na mestskom úrade, ktorý prislúcha k miestu stavby.
„Ak by žiadatelia mali záujem o úver na obstaranie bytu v bytovom dome alebo bytu v rodinnom dome, ŠFRB by mohol poskytnúť mladomanželom úver vo výške pätnásťtisíc eur s 1% úrokom na pätnásť rokov, nad pätnásťtisíc eur na dvadsať rokov s úrokom 2%, vo výške najviac 75% z obstarávacej ceny a najviac však päťdesiattisíc eur,“ zhrnul Lackovič. Pri úvere na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo bytu v rodinnom dome by malo byť možné poskytnúť mladomanželom úver vo výške pätnásťtisíc eur s 1% úrokom na pätnásť rokov, nad pätnásťtisíc eur na dvadsať rokov s úrokom 2%, vo výške 100% z obstarávacej ceny a najviac tridsaťtisíc Eur.
Zatiaľ je odsúhlasená len novela Zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, ktorú schválila Národná rada SR v januári 2019. Podmienky a algoritmus získavania úverov upresní vyhláška, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní v rámci Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR). Po nasledovnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a odsúhlasení legislatívnou radou vlády budú známe všetky podmienky poskytnutia podpory, prílohy potrebné ku žiadosti a samotná žiadosť, doplnil hovorca ŠFRB.
Výhodou úverov zo ŠFRB oproti komerčným bankám bude najmä fixná úroková sadzba počas celej doby splácania úveru, ak klient dodrží uzavreté zmluvné podmienky.
Božena Simonidesová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *