Poznáte rozdiel medzi poschodím a podlažím?

Nie sú to synonymá ako by sa na prvý pohľad zdalo. Naopak, poschodie neznamená podlažie. Byt na druhom poschodí nie je byt na druhom podlaží.
Podľa kodifikačnej príručky Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003 je poschodie časť domu na niektorom podlaží nad prízemím a podlažie je jednoúrovňová časť budovy medzi podlahou a povalou. Prízemie (nad ním je prvé poschodie) znamená prvé podlažie (nad ním je druhé podlažie). Ak je byt na druhom poschodí, je na treťom podlaží. Ak je byt na druhom podlaží, je na prvom poschodí.
Problém medzi rozlišovaním poschodia a podlažia vznikol preto, že sa používajú oba výrazy. Dokonca aj na oficiálnych listoch vlastníctva Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sú poschodia aj podlažia, niekedy označené len písmenom „p“. Či ide o podlažie alebo poschodie, možno vyčítať z listu vlastníctva celého bytového domu. Ak sa začína prízemím, nasledujú poschodia. Ak sa začína prvým podlažím (zvyčajne označeným 1.p.), ide o podlažia. Poschodia a podlažia sa uvádzajú rôzne aj na realitných portáloch. Napríklad na portáli nehnutelnosti.sk je uvedené podlažie a na portáli topreality.sk je uvedené poschodie. Ak to chce inzerent, prevažne realitný maklér prezentovať správne, mal by uvádzať na portáli nehnuteľnosti.sk tretie podlažie, ale na topreality.sk druhé poschodie. Bežný klient to môže vnímať ako chybu, prípadne ako rozdielne byty. Jednotné používanie jedného výrazu v úradoch a v administratívnom štýle by určite prospelo všetkým.
Božena Simonidesová