Moderne a bezpečne vám prenajmeme byty v režime Nájom plus+

Nájomná zmluva bude v súlade so Zákonom o krátkodobom nájme (98/2014 Z. z.). Okrem štandardných služieb s vypracovaním zmluvy a odovzdaním bytu ponúkame aj rozmanité doplnkové služby, od kontroly bytu až po prepočet spotreby energií. Zásadný rozdiel oproti konzervatívnemu prenajímaniu: prenajímateľ neplatí províziu, len doplnkové služby realitnej kancelárie podľa zverejneného cenníka.

 

Cenník doplnkových služieb k realitnej službe Nájom plus+ Reality Simply

Doplnková služba Cena
 
Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu 25 €
Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu 25 €
Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov (vrátane hlasovania) dohoda
Upratovanie interiéru bytu* od 50 €
Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu 25 €
Zabezpečenie spracovania daňového priznania (daň z príjmov z prenájmu)* dohoda
Príprava podkladov pre registráciu prenajímateľa na daňovom úrade * dohoda
Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte od 25 €
Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy 25 €
Zabezpečenie odpočtu stavu meračov 25 €
Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomca od 25 €
Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení od 25 €
Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti od 25 €
Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu od 25 €
Predbežná kontrola bytu mesiac pred plánovaným odovzdaním (poškodenia / odpočet energ.) od 25 €
Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je do 30 km (od sídla RK) od 25 €
Výjazd k službe uvedenej v tomto cenníku, ak je viac ako 30 km (od sídla RK) do 50 km od 50 €
Vyúčtovanie energií a služieb vo vzťahu k nájomcovi (v nasledujúcom nájomnom období) od 25 €
Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov od 25 €
Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu od 25 €
Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu od 25 €

 

* Službu dodáva Mgr. Božena Simonidesová, Reality Simply, partner Realitnej únie SR. Cena je orientačná, na požiadanie bude overená jej dostupnosť a aktuálna výška. Ak je odmena účtovaná podľa času, účtuje sa pomerne každá začatá štvrťhodina.

 

Cenník je platný od:  01. 07. 2024